Ozvučovací technika nesmí chybět na žádné obci

Posted in Podnikání.

Pokud nežijete na vesnici, asi už pomalu nevíte, co je to rozhlas. Pro lidi, kteří nemají televizi nebo internet představuje ozvučení obcí jedinou možnost, jak se dozvědět o nejrůznějších obecních informacích. V tomto článku se podíváma na jednotlivé způsoby ozvučení.

ozvučovací technika

Zvuk jeho šíření a intenzita

Každý rozhlas je víceméně reproduktor, který mění elektrický signál pomocí rozknmitu membrány na zvuk. A smotný zvuk není nic jiného než mechanické vlnění, které se šíří prostředím a vyvolá sluchový vjem. Zdrojem je pevné těleso, které je rozkmitáno po určitou frekvencí. Toto rozkmitání pevného tělesa se šíří do okolí rychlostí 340 m/s. Vlivem tohoto jevu dochází k rozkmitu i okolí. 

Chceme-li vybrat kvalitní ozvučení techniku, měli bychom vědět také o kmitočtech tónů. Ten udává počet opakování kmitu za sekundu. Základní jednotkou této veličiny je Hertz (Hz). Abychom vůbec něco slyšeli, musí být frekvence od 16 Hz až po 20 000 Hz. Mimo tento rozsah lidské ucho neuslyší nic. Pro zajímavost, lidská řeč má frekvenci 500 Hz – 2 000 Hz. Na nás už je potom rozeznat výšku tónů. U intenzity zvuku je základní jednotkou decibel a tato veličina udává jakou má daný zvuk intenzitu.

Ozvučovací systémy

Bez ozvučovací techniky bychom většinu věcí, kde je mnoho idí ani neslyšeli. Nejčastěji se využívá ve sportovní hale, stadionu, kinech nebo na obcích (rozhlas). Výhodou této techniky je jejich variabilita použití a jednoduchá obsluha. Reprodukovat můžeme hudbu z jakéhokoliv dostupného média, protože přehrávač je součástí sestavy. Kvalitní systém jsou vybaveny akumulátorem, který umožňuje použití i v místech, kde není přiveden elektrický proud.