Dělení litin

Posted in Průmysl.

Litiny se rozlišují a dělí podle způsobu vyloučení grafitu (uhlíkových krystalů) ze surového železa. Tvar a velikost grafitu je určující pro vlastnosti litin, určuje jejich křehkost a tvrdost. Rozlišit vyloučení grafitu lze pod mikroskopem.
Tvárná litina - Litina s kuličkovým grafitem - mech. vlastnostmi srovnatelná s ocelí
Šedá litina - Litina s lupínkovým grafitem - vysoká schopnost tlumit rázy a chvění, dobré mazné vlastnosti.
Bílá litina - V podstatě odlité surové železo. Uhlík se nevyloučí ve formě grafitu, zůstane vázán na železo ve formě karbidu železa, litina se stává velice tvrdou a křehkou.
Temperovaná litina - Litina s vločkovým grafitem
Díky těmto vlastnostem se dají vyrábět kvalitní litinové elektromotory.