Jaké výhody přinese i to nejzákladnější podlahové značení?

Posted in Průmysl.

podlahové značení

Podlahové značení je možné velmi podcenit. Jeho kvalitní aplikace však přináší výhody, které mohou obrátit váš podnik naruby k lepšímu. Jaké druhy značení se hodí pro různé podniky najdete v tomto článku.
 

Výstražné pásky

Jak název naznačuje, jejich účelem je upozornit kolemjdoucí na potenciální riziko, či přímo zákaz vstupu na aplikovanou oblast.
Ideální v případě, že se nachází v provozu aktivita, která vyžaduje zvýšenou pozornost kolemjdoucích, jako je práce ve vysokých skladech, tak výstražné pásky dát ve vzdálenosti 0,5-1 metru podél skladových polic.
Dalším místem, kde chcete dát výstražné pásky jsou začátky a konce schodů, na jakékoliv náhlé zvýšení, či snížení podlahy a podobně.

Vyznačovací pásky

Ideální pro vymezení jakéhokoli prostoru. Tyto pásky se například využívají pro ohraničení cest, kde se mohou v průmyslových prostorech pohybovat chodci od prostoru, kde například jezdí vysokozdvižné vozíky.
Dalším dobrým prostorem, které je vhodné ohraničit, je parkovací místo pro výše zmíněné vozíky. Usnadňuje to komunikaci a pořádek v podniku a tím pádem i zvyšuje efektivitu.
Tyto pásky se také prodávají v mnoha barevných variantách, pro ještě lepší a efektivnější pořádek.

Fotoluminiscenční podlahové značení

Tento specifický druh značení je potřebný pro únikové a východy. Požární a únikové východy je třeba značit tak, aby odpovídaly zákonu o bezpečnosti práce v Zákoníku práce. Podlahové, ve tmě svítící šipky musí jednoznačně naznačovat, kterým směrem se východ nachází. Co se požární bezpečnosti týče, vždy je nutné mít označené místo, kde se nachází hasicí přístroj.