Články

TOP kancelář v Praze?

Posted in Podnikání.

Kolik firem se vejde do jednoho kancelářského komplexu? Záleží samozřejmě, o kterém se bavíme. Také se různí prostor, který dané podniky zabírají. Některým stačí půl patro, někdo má celé.

polygon_house

Jak na reklamu ve velkém městě?

Posted in Podnikání.

Pokud vaše firma sídlí ve velkém městě, jako je například Brno, musíte se pořádně ohánět, abyste nezapadli v množství konkurence. Ideální je zvolit nějakou formu reklamy. V Brně se vyplatí investovat do světelné reklamy.

Světelná reklama Brno je velmi efektivní. Upoutá pozornost kolemjdoucích a posílí váš brand. Dejte si záležet na výběru barvy a také na tom, aby reklama zapadala do vašeho korporátního designu. Stejné barvy byste měli používat napříč všemi marketingovými kanály.

Jak označit sídlo firmy?

Posted in Podnikání.

K označení sídla firmy slouží několik metod a prostředků. Který zvolíte záleží na typu stavby a také na tom, zda náležitosti označení sídla firmy nepodléhají právním předpisům, které je nutno dodržet. Záleží na oblasti působnosti firmy. Každá firma by ale měla mít ve svém nejlepším zájmu sídlo označeno, aby byla snadno dohledatelná. Neoznačené sídlo firmy vzbuzuje při nejmenším pochybnosti o důvěryhodnosti a je to komplikace pro doručování pošty i pro obchodní partnery, kteří hledají místo schůzky apod.

Znáte vaše marketingové aktivity a jejich dopad na firmu?

Posted in Podnikání.

Marketingová analýza patří mezi strategické dokumenty, které by měla mít zpracované každá společnost. Nejen, že si při ní uvědomíte, co všechno spadá do marketingové činnosti vaší firmy (a že často někteří netuší, co všechno vlastně marketingově dělají), ale také uvidíte, jakou efektivitu mají konkrétní kroky pro vaši firmu. Marketing totiž zahrnuje například i školení personálu, telefonistů, ale také prostředí pobočky, investice do strategických dokumentů jako je korporátní filozofie, kultura ve firmě apod.

marketingová analyza

Co značit na pracovišti

Posted in Podnikání.

 Podle nejnovějších vyhlášek čili platné legislativy si musí poskytovatelé průmyslových hal dát větší pozor na bezpečnostní značení na pracovišti. Je to možná trochu ujeté, jak přehnaně se dnes dbá na bezpečnost, avšak bez povšimnutí nám mohou některé značky zachránit život. Mezi ty méně důležitější značení patří ohraničení sektorů, cesty pro desty nebo lokační označení. Pro obyčejného člověka se zdají zbytečné, ale pro pracovníky jsou esenciální a nedochází poté k chybám a nesrovnalostem. Ty důležité značení jsou v označení možností uklouznutí, žlutočerné označení špatně viditelných sloupů zdí atd. Dále všelijaké zákazy vstupů, zákazy dotyků či přednosti v jízdě pro destaře atd.