Články

Podprahové vnímání reklamních nápisů

Posted in Ostatní.

Tzv. podprahový signál je specifickým prvkem lidského vnímání. Jsou to všechna textová i vizuálně pestřejší sdělení, která člověk zachytí pouze na velmi krátkou dobu. Díky tomu si je nedokáže v danou chvíli uvědomit a přesouvají se mu rovnou do jeho podvědomí. Na podprahové vnímání mnohdy sází také reklamní nápisy a jejich tvůrci, neboť byla několika průzkumy prokázána jeho efektivita ve vnímání různých typů reklamy.

Lidský mozek má omezenou kapacitu, proto v momentech, kdy je zahlceno vědomí, vstupuje na scénu podvědomí. Skrze něj se dá člověk lépe ovlivnit a častokrát dokonce zmanipulovat. To je také důvod, proč jsou podprahová sdělení v reklamě považována za nekalou a protizákonnou praktiku hned v několika zemích.

Běžný asynchronní motor

Posted in Ostatní.

Třífázový asynchronní motor, který společnost AEG vyvinula už v roce 1889, je v průmyslu stále hojně využíván, neboť je velmi univerzální. Možnosti využití třífázových asynchronních motorů vzrostly s příchodem softstartérů a měničů frekvence. Třífázové asynchronní elektromotory pracují na principu Lorentzovy síly, kterou vyvolává pohyb elektrického náboje v magnetickém poli. Statorem vytvořené točivé magnetické pole vyvolává sílu, která působí na rotor motoru a roztáčí jej. Vinutí statoru běžného asynchronního motoru je vyrobeno z mědi, rotor s kotvou nakrátko mívá vinutí z hliníku, mědi nebo jiného vhodného materiálu. Třífázové asynchronní elektromotory připojené přímo k síti dosahují třídy účinnosti až IE4.

Co je digitální tisk?

Posted in Ostatní.

Jedním ze způsobů tisku je tzn. digitální tisk, který tiskne přímo z počítače. Nepotřebujete žádnou šablonu nebo jiný mezikrok, který by vás zdržoval. Tímto se samozřejmě zvyšuje rychlost a efektivita oproti předchozím možnostem tisku. Nevýhodou je kvalita tisku při pokrytí plochy více než 50 % na tisknutelné ploše. Proto se převážně používá při tisknutí knih apod. Ale je jen otázkou času, kdy se tento problém překoná a digitální tisk bude nejvíce využívaným tiskem vůbec.

Kvalitní a levný digitální tisk

Posted in Ostatní.

Potřebujete potisknout PE lahve, dózy, plastové štítky, reklamní předměty, zrcadla či jiný typ produktu? Řešením je digitální tisk, který v současné době nastupuje na místo ofsetového tisku. Charakteristickým rysem digitálního tisku je vysoká efektivita, ale přitom se minimalizují náklady na tisk.

Školní rozhlasy

Posted in Ostatní.

Školní rozhlas je zařízení, které se využívá především na základních a středních školách pro oznamování různých informací pro žáky i učitelský sbor. Nespornou výhodou je, že z jednoho místa lze oslovit a informovat všechny lidi na daném místě.

Vybavení školního rozhlasu se skládá s několika částí.