Školní rozhlasy

Posted in Ostatní.

Školní rozhlas je zařízení, které se využívá především na základních a středních školách pro oznamování různých informací pro žáky i učitelský sbor. Nespornou výhodou je, že z jednoho místa lze oslovit a informovat všechny lidi na daném místě.

Vybavení školního rozhlasu se skládá s několika částí.

Rozhlasová ústředna je zařízení, které slouží jako zdroj signálu pro rozvody osazené reproduktory. Jedná se o zesilovač na jehož výstupu je převodní transformátor dimenzovaný tak, aby byla dostatečná hlasitost na všech místech ozvučovaného objektu. Rozhlasová ústředna v dnešní době vypadá jako počítač a většinou už je koncipovaná jako skříňka. Reprobedny jsou zařízení umístěné na zdi v prostoru, který chceme ozvučit. Rozvody tvoří dráty, které jsou členěny na jednotlivé zóny podle typu objektu nebo způsobu použití ozvučení. Zdrojem signálu je myšleno zařízení, které dodává signál do rozhlasové ústředny. Nejběžnějším zdrojem pro školní rozhlas je mikrofon, CD, rádio nebo mp3 přehrávač.