Světelná reklama napříč českými dějinami

Posted in Ostatní.

led svetelna reklama

V dnešní době na ulicích dominuje LED světelná reklama v nejrůznějších provedeních, nebylo tak tomu však vždy.

Výrazným momentem v dějinách české světelné reklamy bylo umístění svítící labutě otáčející se na pražském obchodním domě Bílá labuť ve 30. letech minulého století. V průběhu 40. let pak v pražských ulicích vznikalo kolem 500 světelných reklam ročně, které se po válce staly nástrojem socialismu pro boj s kapitalismem.

V období 60. let ve společnosti dominovala témata jako zdravý životní styl, sport či spoření, což se odrazilo i na podobě světelných reklam. Ty se navíc začaly objevovat i v okolí hlavních dopravních tahů.

Po roce 1989 docházelo k postupnému úpadku neonové reklamy a na scénu vstoupila LED světelná reklama. Odborníci dnes připodobňují již neexistující neonovou reklamu k normalistickým sochám a tedy k jakémusi symbolu socialismu. Z toho důvodu se jich porevoluční společnost chtěla neprodleně zbavit, což urychlilo rozvoj LED světelné reklamy.