Efektivní komunikace se zákazníky

Posted in Podnikání.

Při prodeji produktu je důležitá především komunikace se zákazníky. Efektivní komunikace, která spadá mezi firemní školení, je založena na dokonalých komunikačních dovednostech. Mezi takzvané měkké dovednosti (soft skills) patří například asertivita, řešení konfliktů, empatie, naslouchání, poskytování zpětné vazby a další.

Velké množství firem komunikuje se zákazníky prostřednictvím obchodních zástupců. Je potřeba, aby tito zaměstnanci zvládali efektivní komunikaci, aby byl produkt dobře prezentován a zákazníci byli spokojení. Pro zlepšení prodejních a obchodních dovedností obchodníků jsou nabízena různá firemní školení a koučink.