Dělení litin

Posted in Průmysl.

Litiny se rozlišují a dělí podle způsobu vyloučení grafitu (uhlíkových krystalů) ze surového železa. Tvar a velikost grafitu je určující pro vlastnosti litin, určuje jejich křehkost a tvrdost. Rozlišit vyloučení grafitu lze pod mikroskopem.
Tvárná litina - Litina s kuličkovým grafitem - mech. vlastnostmi srovnatelná s ocelí
Šedá litina - Litina s lupínkovým grafitem - vysoká schopnost tlumit rázy a chvění, dobré mazné vlastnosti.
Bílá litina - V podstatě odlité surové železo. Uhlík se nevyloučí ve formě grafitu, zůstane vázán na železo ve formě karbidu železa, litina se stává velice tvrdou a křehkou.
Temperovaná litina - Litina s vločkovým grafitem
Díky těmto vlastnostem se dají vyrábět kvalitní litinové elektromotory.

Co je hydraulika? A jaké je její uplatnění?

Posted in Průmysl.

Hydraulika by se dala charakterizovat jako technická disciplína zaměřující se na využití mechanických vlastností tekutin k technickým účelům. Také vychází ze základů mechaniky tekutin, hydrostatiky a z hydromechaniky. V praxi se žádá využití hydraulických prvků v mnoha zařízeních.
Hydraulika se zabývá zajištěním rovnováhy a pohybu tekutin. Také se specializuje na vzájemné působení tekutin a tuhých těles. V současné době se hydraulika využívá v nejrůznějších oblastech. Široké uplatnění nachází ve stavebnictví, zemědělství, průmyslu, dopravě a podobně. Hydraulické prvky se používají také u hydraulických ruk. Mohli bychom zjednodušeně říci, že je hydraulika použita ve všech oborech lidské činnosti.
Co s hydraulikou souvisí?
Hydromechanika
Hydraulické prvky a zařízeních
Hydraulický lis

K čemu nátěr průmyslové podlahy

Posted in Průmysl.

Nátěry průmyslových podlah jsou osvědčeným řešením, jak v průmyslových provozech, chodbách, výrobních halách zabezpečit předpisy stanovenou čistitelnost podlah a udržovat bezprašné prostředí. Speciální nátěry mají mimo jiné protiskluzové vlastnosti a lze je kombinovat s navigačními, výstražnými a informačními značkami či nápisy. Hygienické a protipožární předpisy a normy pro průmyslové provozy vcelku jednotně nařizují provozovatelům zajišťovat průběžně čistotu a bezprašnost prostředí. Bezpečnostní předpisy zase definují povinná opatření prevence proti úrazům.

Hliníkové vitríny Forplast

Posted in Průmysl.

Každou obec či město zdobí elegantně uzpůsobený informační systém. Lidé jsou zvyklí tradovat po ulicích a sledovat plakáty či oznámení z veřejných informačních tabulí. Celý rok však není krásné počasí, a tak je potřeba plakáty ukrýt do vitrín. Nejlepší hliníkové vitríny nabízí firma FORPLAST. Můžete si vybrat jak z jednokřídlých, tak dvoukřídlých vitrín různých velikostí, a to se vyplatí! Podívejte se na nabídku FORPLASTu ještě dnes a přineste tak svým obyvatelům potřebný komfort pro získání informací!

Svařovací technika

Posted in Průmysl.

Praxe ukazuje, že některé zdánlivě samozřejmé a tudíž přehlížené věci často vůbec samozřejmé nejsou a jsou přehlíženy neprávem. Jednou z nich je znalost sortimentu svařovacích hubic na hořáky MIG/MAG a vhodnosti jejich použití. Často si totiž můžete život zjednodušit, místo toho, abyste se zbytečně trápili...

Vybalíte-li z krabice fungl nový MIG/MAG hořák, bude osazen takzvanou standardní hubicí. Na tom není nic špatného. Je to dobrá volba pro drtivou většinu situací. Tato standarní hubice má zpravidla mírně zúžený výstup a je vhodná jak pro svařování většiny koutových, tak tupých svarů. Je prostě univerzální a většina svářečů vůbec netuší, že se vyrábí také něco jiného. Proto v případě jejího opotřebení opět pořizují stejný typ (a tu starou poskytují jako "vzorek").

Ovšem většina (ani drtivá) situací nejsou všechny situace. Takže logicky musí existovat situace, kdy standardní hubice nevyhovuje. Pro tyto případy se vyrábějí i hubice další, které se od standardu liší zejména mírou toho zúžení na konci. Základní typy těchto hubic jsou na následujících obrázcích. Záměrně byly vybrány sady hubic pro hořáky z opačných konců sortimentu svařovací techniky.