Články

Rolovací vrata do průmyslu

Posted in Průmysl.

Pro průmyslové areály logistická centra a nebo třeba i hasičské stanice je velice důležité mít možnost uzavřít své prostory tak, aby nedocházelo k vniknutí nepovolaných osob. Průmyslová rolovací vrata jsou skvělou volbou pro ty, kteří si nechtějí bránit své osobní prostory na úkor designu.

cena rolovacích vrat do průmyslu

MHI SERVIS Váš dealer hydraulické techniky

Posted in Průmysl.

Hydraulická kapalina je velmi důležitou součástí všech hydraulických systému. Slouží například k odvodu tepla, nečistot, mazání. Pokud nedodržíme její pravidelné výměny nebo filtraci může to vážně poškodit celý systém. Ale pokud se kapalina vůbec na místo určení nedostane, nastane fatální destruktivní proces. 

Dělení litin

Posted in Průmysl.

Litiny se rozlišují a dělí podle způsobu vyloučení grafitu (uhlíkových krystalů) ze surového železa. Tvar a velikost grafitu je určující pro vlastnosti litin, určuje jejich křehkost a tvrdost. Rozlišit vyloučení grafitu lze pod mikroskopem.
Tvárná litina - Litina s kuličkovým grafitem - mech. vlastnostmi srovnatelná s ocelí
Šedá litina - Litina s lupínkovým grafitem - vysoká schopnost tlumit rázy a chvění, dobré mazné vlastnosti.
Bílá litina - V podstatě odlité surové železo. Uhlík se nevyloučí ve formě grafitu, zůstane vázán na železo ve formě karbidu železa, litina se stává velice tvrdou a křehkou.
Temperovaná litina - Litina s vločkovým grafitem
Díky těmto vlastnostem se dají vyrábět kvalitní litinové elektromotory.

Co je hydraulika? A jaké je její uplatnění?

Posted in Průmysl.

Hydraulika by se dala charakterizovat jako technická disciplína zaměřující se na využití mechanických vlastností tekutin k technickým účelům. Také vychází ze základů mechaniky tekutin, hydrostatiky a z hydromechaniky. V praxi se žádá využití hydraulických prvků v mnoha zařízeních.
Hydraulika se zabývá zajištěním rovnováhy a pohybu tekutin. Také se specializuje na vzájemné působení tekutin a tuhých těles. V současné době se hydraulika využívá v nejrůznějších oblastech. Široké uplatnění nachází ve stavebnictví, zemědělství, průmyslu, dopravě a podobně. Hydraulické prvky se používají také u hydraulických ruk. Mohli bychom zjednodušeně říci, že je hydraulika použita ve všech oborech lidské činnosti.
Co s hydraulikou souvisí?
Hydromechanika
Hydraulické prvky a zařízeních
Hydraulický lis

K čemu nátěr průmyslové podlahy

Posted in Průmysl.

Nátěry průmyslových podlah jsou osvědčeným řešením, jak v průmyslových provozech, chodbách, výrobních halách zabezpečit předpisy stanovenou čistitelnost podlah a udržovat bezprašné prostředí. Speciální nátěry mají mimo jiné protiskluzové vlastnosti a lze je kombinovat s navigačními, výstražnými a informačními značkami či nápisy. Hygienické a protipožární předpisy a normy pro průmyslové provozy vcelku jednotně nařizují provozovatelům zajišťovat průběžně čistotu a bezprašnost prostředí. Bezpečnostní předpisy zase definují povinná opatření prevence proti úrazům.